Program wystawy

ring pokazowy

pokazy z udziałem zwierząt

przejażdżki na koniach i kucach

wiedza o zwierzętach

SOBOTA 18.05.2019

WYKŁADY NA SALI KONFERENCYJNEJ

10:30 – 12:00 – „Najczęściej spotykane choroby zwierząt gospodarskich i małego inwentarza”
– mgr inż. tech. wet. Wojciech Urynowicz ZSRCKU w Czernichowie

12:15 – 13:00 – „Hodowla ptaków ozdobnych i egzotycznych” – dr K. Andres Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

RING POKAZOWY

10:45 – 11:00 – Pokaz dogoterapii – Anna Sikora z psem Bysiem

11:00 – 11:30 – Pokaz psów ratowniczych – Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Goszcza

11:30 – 12:00 – Pokaz dogoterapii – Barbara Stępak i psem LiluLilianem

12:00 – 12:30 – Psy tropiące i ratujące życie – Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz

12:30 – 12:45 – „Dlaczego człowiek i pies mogą mówić tym samym językiem” Eliza Dołżańska- Pietrzak

12:45 – 13:15 – Pokaz iluzji i tresury gołębi – Michał Czuba (perros.pl)

13:15 – 13:45 – Pokaz agility, rozgrzewka oraz zoofizjoterapia – Clever Animals

13:45 – 14:15 – „Żółwie bez tajemnic – anatomia oraz hodowla żółwi” – inż. tech. wet. Wojciech Urynowicz (Stowarzyszenie Krakowscy Żółwiarze)

14:45 – 15:00 – Prezentacja zabawki treningowej Puller

14:30 – 15:15 – Pokaz sokolniczy z udziałem drapieżnych ptaków – SALA KONFERENCYJNA

15:15 – 16:30 – Prezentacja psów rasowych

16:30– 17:00 – „Czy ptasznik może być pupilem domowym?” – Sławomir Rubaj (eduFauna)

Przez cały czas trwania wydarzenia, w godzinach 10:00 – 16:00 Ośrodek Jeździecki Beaty Stachowicz będzie oferował przejażdżki na koniach i kucach.

NIEDZIELA 19.05.2019

WYKŁADY NA SALI KONFERENCYJNEJ

10:30 – 12:00 – „Najczęściej spotykane choroby zwierząt gospodarskich i małego inwentarza”
– mgr inż. tech. wet. Wojciech Urynowicz ZSRCKU w Czernichowie

12:15 – 13:00 – „Hodowla ptaków ozdobnych i egzotycznych” – dr K. Andres Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

RING POKAZOWY

10:45 – 11:00 – Pokaz dogoterapii – Anna Sikora z psem Bysiem,

11:00 – 11:30 – Pokaz psów ratowniczych – Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Goszcza

11:30 – 12:00 – Pokaz dogoterapii – Barbara Stępak i psem LiluLilianem

12:00 – 12:30 – Psy tropiące i ratujące życie – Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz

12:30 – 12:45 – „Dlaczego człowiek i pies mogą mówić tym samym językiem” Eliza Dołżańska-Pietrzak

12:45 – 13:15 – Pokaz iluzji i tresury gołębi – Michał Czuba (perros.pl)

13:15 – 13:45 – Pokaz agility, rozgrzewka oraz zoofizjoterapia – Clever Animals

13:45 – 14:15 – „Żółwie bez tajemnic – anatomia oraz hodowla żółwi” – inż. tech. wet. Wojciech Urynowicz (Stowarzyszenie Krakowscy Żółwiarze)

14:45 – 15:00 – Prezentacja zabawki treningowej Puller

14:30 – 15:15 – Pokaz sokolniczy z udziałem drapieżnych ptaków – SALA KONFERENCYJNA

15:15 – 16:30 – Prezentacja psów rasowych

16:30– 17:00 – „Czy ptasznik może być pupilem domowym?” – Sławomir Rubaj (eduFauna)

Przez cały czas trwania wydarzenia, w godzinach 10:00 – 16:00 Ośrodek Jeździecki Beaty Stachowicz będzie oferował przejażdżki na koniach i kucach.

Organizator zaznacza, że Wystawa Animal Show jest to organizm żywy, a naszym celem jest dbanie o dobro zwierząt obecnych na wydarzeniu. Tym samym Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne przesunięcia w programie, jak również nieobecność zwierzęcia z przyczyn losowych. Jest to uwarunkowane bezpieczeństwem zwierząt Wystawy Animal Show 2018.

Uwaga

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich wystawców, hodowców, odwiedzających oraz zwierząt zabrania się podczas Wystawy Animal Show 2018:

  1. Wprowadzania prywatnych zwierząt na teren wystawy.
  2. Dokarmiania zwierząt na terenie wystawy.
  3. Wnoszenia i spożywania posiłków na terenie wystawy.
  4. Fotografowania zwierząt bez zgody hodowcy/
  5. Sprzedaży/kupna zwierząt kręgowych (Ustawa z d. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724).