Program wystawy

ring pokazowy

pokazy z udziałem zwierząt

przejażdżki na koniach i kucach

wiedza o zwierzętach

SOBOTA 18.05.2019

Program Wystawy zostanie opublikowany niedługo przed wydarzeniem.

 

NIEDZIELA 19.05.2019

Program Wystawy zostanie opublikowany niedługo przed wydarzeniem.

 

Organizator zaznacza, że Wystawa Animal Show jest to organizm żywy, a naszym celem jest dbanie o dobro zwierząt obecnych na wydarzeniu. Tym samym Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne przesunięcia w programie, jak również nieobecność zwierzęcia z przyczyn losowych. Jest to uwarunkowane bezpieczeństwem zwierząt Wystawy Animal Show 2019.

Uwaga

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich wystawców, hodowców, odwiedzających oraz zwierząt zabrania się podczas Wystawy Animal Show 2019:

  1. Wprowadzania prywatnych zwierząt na teren wystawy.
  2. Dokarmiania zwierząt na terenie wystawy.
  3. Wnoszenia i spożywania posiłków na terenie wystawy.
  4. Fotografowania zwierząt bez zgody hodowcy/
  5. Sprzedaży/kupna zwierząt kręgowych (Ustawa z d. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724).